Maglić

Maglić je dinarska planina na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko 20 km jugozapadno od Foče. Maglić je planina sa najvišim vrhom u BiH. Najviši vrh planine je Veliki Vitao (2.396 m) u Crnoj Gori, dok je na bosanskoj strani planine najviši vrh Maglić na 2.386 m nadmorske visine. Po drugim izvorima, najviši vrh planine je Maglić sa 2.386 metara.

Planina je omeđena rekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rekama Drinom i Pivom na severoistoku, te planinom Bioč na jugoistoku.

Maglić je obrastao bukovom i crnogoričnom šumom. Gornja šumska granica je na oko 1.600 m, a iznad te visine je plato sa pašnjacima i brojnim grebenima i visovima. Najpoznatije visoravni su Vučevo (sa vrhom Crni Vrh), Rujevac, Snežnica, Prevor i Mratinjska Gora. Na Magliću se nalazi i Perućica, najveća prašuma u Evropi, te veliki cirk Urdeni dolovi sa Trnovačkim jezerom na 1.517 m. Podnožje planine i sve padine su bogate vodom, sa brojnim izvorima od kojih je najizdašniji Carev Do koji nikad ne presušuje.

NAJVIŠA PLANINSKI VRH U BOSNI I HERCEGOVINI

NADMORSKA VISINA 2396 metara

GORNJA ŠUMSKA GRANICA - na 1600 metara

Pogledajte ponude koje obuhvataju obilazak Maglića

No Trip matches your search criteira