Nacionalni park Durmitor

Durmitor je Nacionalni Park koji se prostire na 39.000 hektara u severozapadnom delu Crne Gore, a najviši planinski masiv dostiže visinu od 2522 metara nadmorske visine (vrh Bobotov Kuk). Drugi je po visini planinski venac Dinarskih Alpa (posle Prokletija) kojeg sa severa okružuje veličanstveni Kanjon reke Tare, sa zapada nesvakidašnji kanjon Pive i uzbudljivi kanjon Komarnice na jugu. Sa istoka Durmitor okružuje prostrana, 1500 metara visoka Jezerska visoravan.


Durmitor preseca 16 glacijalnih jezera, i zbog svoje lepote i prizora imaju nadimak Gorske Oči. Jezera Durmitora su Crno Jezero, Veliko Škrčko Jezero, Malo Škrčko Jezero, Jezero Zeleni Vir, Jablan Jezero, Valovito Jezero, Jezero Vir u Lokvicama, Srablje Jezero, Modro Jezero, Jezero Suva Lokva, Zminje Jezero, Barno Jezero, Pošćensko Jezero, Zabojsko Jezero, Vražje Jezero, Riblje Jezero, Zminčko Jezero i Sušičko Jezero.

Na Durmitoru je registrovano čak 748 planinskih izvora pitke vode, raspoređenih u šumama starim više od jednog veka. Duž planinskih i pešačkih staza Durmitora, ukupne dužine oko 200 kilometara, nalaze se brojne pećine, među kojima je Ledena Pećina, smeštena ispod vrha Obla Glava. Na obroncima Durmitora smešten je i Kanjon reke Nevidio, koji je hiljadama godina bio nepoznat i nedostupan ljudima, sve do 1965. godine

No Trip matches your search criteira